Saopštenja za brodarce

Saopćenje brodarstvu br. 38/19 hrv

Saopćava se zapovjednicima brodova i sastava, zapovjednicima plovila, brodarskim preduzetnicima i tijelima sigumosti unutrašje plovidbe, da je Ministarstvo mora. prometa i infrastrukture, Uprava unutamje plovidbe, Sektor vodnih puteva u vremenu od 23.09.2019. god. do 24.09.2019. god. na rijeci Savi, obavio razmjeravanje i obilježavanje plovnog puta rijeke Save na akvatoriju od Poloja 366 km do Stare Gradiske 464 km, kako slijedi u tabelarnom prikazu: