Saopštenja za brodarce

Saopćenje brodarstvu br. 58/19 hrv

Saiopćava se zapovjednicima brodova i sastava, zapovjednicima plovila, i tijelima sigurnosti unutrašnje plovidbe, da je ekipa za obilježavanje plovnih puteva Sektora za vodne putove iz MMPI u vremenu od 03.10.2019. god. na rijeci Savi, obavila pregled i obilježavanje plovnog puta rijeke Save od Jasenovca rkm 515 do Siska rkm 593 km te rijeci Kupi dana 03.10.2019.god. od rkm 0 do rkm 2 kako slijedi u tabelarnom prikazu: