Novosti

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI U VEZI SA REDOVNIM FUNKCIONIRANJEM I ODRŽAVANJEM SISTEMA ZA PROGNOZIRANJE I UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE SAVE1.7.2020. godine na snagu je stupio Memorandum razumijevanju i saradnji u vezi sa redovnim funkcioniranjem i održavanjem Sistema za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u slivu rijeke Save koji su potpisali predstavnici nadležnih ministarstva strana Okvirnog sporazuma, Crne Gore i Savske komisije, u cilju reguliranja redovnog održavanja i kontrole rada uspostavljenog operativnog Sistema za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u slivu rijeke Save te zajedničkog odlučivanja o dužnostima, odgovornostima i međusobnim pravima kroz utvrđivanje organizacione strukture za rad i korištenje Sistema, tijela za evaluaciju i procjenu posla obavljenog za potrebe rada Sistema i općeg monitoringa tehničkih pitanja te finansiranja i raspodjele troškova.

Memorandum su potpisali g. Staša Košarac ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, gđa Elizabeta Kos, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, g. Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, g. Andrej Vizjak, ministar okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije, g. Vujica Lazović, ambasador Crne Gore u Republici Sloveniji u ime Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, te g. Igor Pejić, predsjedavajući Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Potpis ovog Memoranduma dio je procesa saradnje sa ciljem preduzimanja mjera za sprječavanje, ograničavanje i ublažavanje opasnosti koje nastaju uslijed poplava, a kao dio aktivnosti dogovorenih između država u slivu Save i obaveza preuzetih Protokolom o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum. Sistem predviđen Protokolom je uspostavljen i operativno radi od oktobra 2018. a predstavlja, ne samo izuzetno složen i tehnički zahtjevan prognostički sistem, nego i jedinstven takve vrste u evropskim, pa i svjetskim razmjerama kada se radi o prekograničnom slivu. Radi se o modernom i efikasnom sistemu ranog upozoravanja na poplave koji značajno poboljšava prognozu visokih voda i omogućuje državama u slivu Save pravodobno donošenje odgovarajućih odluka i primjenu operativnih mjera za sprječavanje i ublažavanje opasnosti od poplava na nacionalnom i prekograničnom nivou kao i na nivou cijelog sliva Save a sklapanjem Memoranduma stvorene su kvalitetne pretpostavke za dugoročnu održivost i unaprjeđenje Sistema.