Najave

WACOM - obavijest o nabavi usluge - Communication Officer

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save pokrenula je postupak nabave usluge vanjskog stručnjaka za komunikacijske aktivnosti u sklopu projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM) koji se finansira kroz Interreg Dunavski transnacionalni program (DTP).

Poziv za dostavljanje ponuda, dokumentacija o nabavi (na hrvatskom jeziku) i obrazac životopisa (na engleskom jeziku) dostupni su u nastavku