15.7.2022.

Najave

Konkurs: Za srednje škole i mlade

15. jun - 21. septembar 2022

U kontekstu 10. Parlamenta mladih sliva rijeke Save, koji se planira održati od 13. do 15. oktobra 2022. u Beogradu, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save raspisala je konkurs pod nazivom „Upravljamo vanrednim situacijama“.

Propozicije konkursa i obrasci za prijavu dostupni su u nastavku. Veselimo se vašim prijavama!
Početak 15.06.2022.
Završava 21.09.2022.
Najave

Konkurs: Za srednje škole i mlade

17. mart - 24. maj 2023.

U kontekstu 11. Parlamenta mladih sliva rijeke Save, koji se planira održati krajem septembra ili početkom oktobra u Ljubljani, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save raspisala je konkurs pod nazivom „Radimo zajedno s prirodom!“.

Propozicije konkursa i obrasci za prijavu dostupni su u nastavku. Veselimo se vašim prijavama!
Početak 17.03.2023.
Završava 24.05.2023.