9.12.2022.

Sastanci Stranaka

Deveti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Deveti sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Okvirni sporazum) održat će se 9. prosinca 2022. u Zagrebu, Republika Hrvatska.
 
Sastanku će nazočiti visoki predstavnici svih stranaka Okvirnog sporazuma: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i Crne Gore, te pozvani gosti - predstavnici partnerskih organizacija, promatrača i ostalih relevantnih institucija, te predstavnici Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save.


Glavni cilj sastanka je razmatranje statusa provedbe Okvirnog sporazuma i postignuća Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u protekle tri godine kao i ključnih izazova u idućem razdoblju, osobito onih koji se odnose na suradnju u upravljanju riječnim slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmjeni informacija od značaja za cijeli sliv rijeke Save.
 
Posebna pažnja će biti posvećena pitanjima održivog  razvoja i planiranja upravljanjem riječnim slivom a također će se dati smjernice za daljnju suradnju u okviru rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.
Mjesto događaja Zagreb
Početak 09.12.2022.
Završava 09.12.2022.