Referenčno gradivo

Več podrobnosti o posebnih vprašanjih, izpostavljenih v Načrtu upravljanja voda za Savski bazen, ali o uporabljenih metodologijah, je na voljo v referenčnem gradivu.

Documents in attachment

Površinska vodna telesa v Savskem bazenu
Telesa podzemne vode v Savskem bazenu
Ugotovljeni pomembni pritiski v Savskem bazenu
Zaščitena območja
Sprememba podnebja