Načrt upravljanja voda za Savski bazen

Načrt upravljanja voda za Savski bazen je bil razvit ob podpori EU, ki je bila zagotovljena v okviru »Tehnične pomoči pri pripravi in ​​izvajanju Načrta upravljanja voda za Savski bazen«.
Pogodbenice FASRB so ta Načrt upravljanja voda za Savski bazen sprejele na svojem petem sestanku v Zagrebu (Republika Hrvaška), 2. decembra 2014.

Glavna prednost Načrta upravljanja voda za Savski bazen je, da je skoraj v celoti usklajen z zahtevami Okvirne direktive EU o vodah (EU WFD), ter da obravnava vsa ključna vprašanja upravljanja voda, ki so pomembna za celotno porečje, hkrati pa vzpostavlja integrativna načela za upravljanje voda in vsebuje skupni Program ukrepov za Savski bazen.

Načrt upravljanja voda za Savski bazen je na voljo za prenos v vseh uradnih jezikih pogodbenic FASRB ter v angleškem in črnogorskem jeziku.

Več podrobnosti o posebnih vprašanjih, izpostavljenih v Načrtu upravljanja voda za Savski bazen, ali o uporabljenih metodologijah, je na voljo v referenčnem gradivu.

Documents in attachment

Načrt upravljanja voda za Savski bazen
Referenčno gradivo
Povzetek sodelovanja javnosti