Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB), prvi razvojno orijentiran multilateralni sporazum zaključen u regiji u 21. stoljeću, Stranke su potpisale 3.12.2002. u Kranjskoj Gori u Sloveniji i ratificirale ga 2004. godine. FASRB predstavlja osnovu za prekograničnu suradnju vlada, institucija i pojedinaca ka održivom razvoju sliva rijeke Save.

FASRB definira tri glavna cilja suradnje:
  • uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama,
  • uspostavljanje održivog upravljanja vodama,
  • poduzimanje mjera za sprečavanje ili ograničavanje opasnosti, te za smanjenje i uklanjanje negativnih posljedica, uključujući i posljedice poplava, leda, suša i slučajeva ispuštanja tvari štetnih za vodu.
 
Osnovni principi suradnje u slivu rijeke Save predviđeni od strane FASRB-a i dogovoreni od strane svih Stranaka su suverena jednakost, teritorijalni integritet i postizanje zajedničke dobrobiti, suradnja u „dobroj vjeri“ uz međusobno poštivanje nacionalnih zakonodavstava, institucija i organizacija.

Za implementaciju FASRB-a Stranke su nominirale nadležne nacionalne institucije. Za koordinaciju implementacije FASRB osnovana je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.