Države ki si delijo porečje reke Save

 
Država     
Območje v
Savo Povodje
[km2]
Delež od
nacionalni
ozemlje v
bazenu
[%]
Delež od
Savo
Povodje
[%]
Prebivalstvo
država
v bazenu
(v milijonih)
Delež od
država
prebivalstvo
živeti v
bazenu
[%]
Republika Slovenija      11,735 57.90 12.09 1.073 52
Republika Hrvaška   25,374 44.90 26.13 2.087 50
Bosna in Hercegovina   38,349 75.00 39.50 2.946 87
Republika Srbija   15,147 17.10 15.60 1.835 26
Črna gora   6,489 46.70 6.68 0.193 31
Republika Albanija   179 0.70 0.20 0,001 0.035