PEG RBM

Стална стручна група за управљање речним сливом (PEG RBM)

Општи циљ: пружање помоћи, смерница и координације свих активности Међународне комисије за слив реке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) у области управљања речним сливом (РБМ). 

Главни задаци
  • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске Комисије,  
  • Координација свих задатака везаних за имплементацију Оквирне директиве о водама (ОДВ) на нивоу слива, нарочито у развоју и ажурирању Плана управљања сливом реке Саве и придруженог Програма мера,  
  • Координација активности у сливу реке Саве са релевантним активностима примене ОДВ на нивоу слива реке Дунав, 
  • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката везаних за РБМ,  
  • Припреме, када је потребно, предлога пројеката у прилог испуњењу дефинисаних задатака, 
  • Учествовање у изради протокола,  
  • Учествовање у активностима које су потребне за успостављање, ажурирање и одржавање информационих система Савске комисије и у размени података,  
  • Пружање информација и смерница сталним и ad-hoc стручним групама потребних за испуњавање задатака у оквиру њихових мандата по питању РБМ, 
  • Подношење предлога Савској комисији за успостављање временски ограничених група, када је то потребно, са циљем решавања специфичних питања и управљања радом групе основане на основу свог предлога,  
  • Обављање других задатака и дужности конкретно повераних од стране Савске Комисије. 
Босна и Херцеговина: 


 
Наида Анђелић, чланица  
Виолета Јанковић, чланица  
Младен Рогић, члан  
Амина Хасечић, заменица члана 
Република Хрватска:  
Дамир Томас, члан  
Дарко Барбалић, заменик члана  
Иван Павковић, заменик члана  
Миро Мацан, заменик члана  
Јелена Пинезић Малбаша, заменица члана 
Република Србија: 

 
Гордана Шпегар, чланица
Наташа Милић, чланица
Милић Бунчић, члан

Невена Антанасијевић, заменица члана
Јелисавета Николић, заменица члана
Данило Мишић, заменик члана
Никола Ђорђевић, заменик члана
Јелена Рогић, заменица члана
Невенка Николић, заменица члана
Александра Дробац, национални експерт
Снежана Чађо, национални експерт
Република Словенија: 

 
Роберт Грњак, члан  
Тања Мохорко, заменица члана  
Нежа Кодре, заменица члана  

Председавајућа: Јована Рашета Бастић, Секретаријат Савске комсије 
Заменик председавајуће: Само Грошељ, Секретаријат Савске комсије