PEG HMI

Стална стручна група за хидролошка и метеоролошка питања

Општи циљ: пружање помоћи, давање смерница и координација свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) у области хидролошких и метеоролошких питања. 

Главни задаци
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске Комисије; 
 • Пружање подршке у имплементацији Политике размјене хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу ријеке Саве; 
 • Активно учествовање у размјени ХМ података у сливу ријеке Саве; 
 • Пружање подршке и помоћи у обављању специфичних активности, као што су:  
  • формирање ХМ базе података за читав слив ријеке Саве; 
  • Припрема хидролошких годишњака слива ријеке Саве; 
  • Прикупљање , анализа и хармонизација ХМ података и информација потребних за развој планова на нивоу слива, као што су План управања сливом и План управљања ризиком од поплава; 
  • Израда мапа опасности и ризика од поплава за слив ријеке Саве; 
  • Концептуализација прекограничне мреже за мониторинг слива ријеке Саве; 
  • Развој и одржавање система ране најаве и упозорењa на поплаве у сливу ријеке Саве; 
  • Надоградња хидролошких и хидрауличких модела од важности за цијели слив 
  • Надоградња Сава ГИС-а/Сава ХИС-а у складу са стратегијом имплементације ГИС-а; 
 • Пружање помоћи сталним стручним групама у обављању специфичних задатака који нису претходно наведени
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повјерених од стране Савске Комисије.
Босна и Херцеговина:


 
Мерима Трако, чланица
Азра Бабић, замјеница члана 
Саша Марић, члан  
Дарко Боројевић, замјеник члана 
Република Хрватска:
 
Дарио Компар, члани 
Ксенија Циндрић Калин, чланица 
Република Србија:

 
Славимир Стевановић, члан
Самир Ћатовић, замјеник члана

 
Република Словенија:

 
Мира Коболд, чланица  
Зорко Вичар, замјеник члана  
Дарко Анзелић, замјеник члана 

Предсједавајући: Само Грошељ, Секретаријат Савске комисије