PEG APC

Стална стручна група за спречавање и контролу акцидената (PEG APC)

Општи циљ: пружање помоћи, давање смјерница и координација свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) у области превенције и контроле акцидената и активности везаних за управљање ванредним утицајима на воду и акватичне еко системе.

Главни задаци
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Саве комисије; 
 • Одређивање статуса националних система за ванредне ситуације и процедура у области поплава, опасности од леда, суша и инцидената које узрокују опасне супстанце, у погледу акцидената и природних катастрофа у сливу ријеке Саве; 
 • Учествовање у развоју и имплементацији политика и стратегија за смањење ризика од ванредних утицаја на воде и акватичне екосистеме и унапређењу мера за превенцију, припрему и реаговање, укључујући мјере обнове; 
 • Помоћ у унапређивању координисаног или заједничког система мјера, активности, упозорења и узбуњивања у сливу ријеке Саве усљед ванредних утицаја на воду и акватичне екосистеме, као што су изненадно и случајно загађење, пражњење вјештачких акумулација и ретензија узрокованих њиховим пуцањем или неадекватним руковањем, поплаве, појаве леда, суше, несташице воде и сметње у пловидби; 
 • Координација одређивања високо ризичних активности и других потенцијалних ризика ванредног утицаја на воду и акватичне екосистеме са протоколима обавјештавања о предложеним или постојећим активностима или било ком другом ризику; 
 • Размјена информација о мјерама за спречавање индустријских несрећа и ванредних утицаја на воду и акватичне екосистеме; 
 • Координација поступака разраде Плана за ванредне ситуације; 
 • Подршка у развоју заједничких планова за ванредне ситуације, ако је потребно;
 • Координација имплементације Система упозорења у ванредним ситуацијама у сливу ријеке Дунав; 
 • Развој процедура међусобне помоћи између Страна ФАСРБ-а; 
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повјераних од стране Савске Комисије
Босна и Херцеговина: 
Ајла Ризванбеговић-Ризвановић, чланица 
Александра Ковачевић, чланица  

Мухамед Губић, замјеник члана
Јасмина Ашчић, заменик члана  
Небојша Стјепановић, замјеник члана
Република Хрватска:

 
Маријана Губић Хорват, чланица 
Крешимир Малдини, замјеник члана 
Ђурђица Бутина, замјеница члана 
Република Србија:
 
Марта Михаиловић, чланица
Бранка Поповић, чланица

Јован Вигњевић, члан
Наташа Радовановић, замјеница члана
Драгана Босиљчић, национални експерт
Јелена Тесла, национални експерт
Република Словенија:
 
Јанез Полајнар, члан  
Андреј Голоб, замјеник члана
 

Предсједавајући: Само Грошељ, Секретаријат Савске комисије