Ad-hoc LEG EG

Ad-hoc Стручна група за правна питања

Општи циљ: подршка активностима Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савска комисијја) које су правне или административне природе а које захтијевају претходно уклађено стручно знање и активно ангажовање правних стручњака из Страна потписница Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ)

Главни задаци
  • Развијање и по потреби, ревизија правних интерних аката Савске комисије и припрема нацрта измјена и допуна за побољшање њиховог садржаја; 
  • Учествовање у ревизији постојећих нацрта протокола уз ФАСРБ и у припреми других протокола са становишта међународног права; 
  • Изношење приједлога мјера којима се олакшавају припреме и закључивање протокола уз ФАСРБ, које ће бити предмет додатног разматрања и усвајања од стране Саве комисије; 
  • Разрада приједлога за друга питања правне, административне и организационе природе, као и развијање свеобухватне правне основе и става Савске Комисије за које је потребно претходно усклађено стручно знање стручњака Страна ФАСРБ-а, ако је то потребно или на захтјев; 
  • Учествовање у припреми састанака Страна везаних за правна питања; 
  • Обављање других задатака и дужности конкретно повјерених од стране Савске Комисије.
Босна и Херцеговина:

 
Аднан Пашалић, члан  
Даг Ђумрукчић, члан 
Мила Којић, чланица 
Република Хрватска:


 
Татјана Целинг, чланица  
Сања Гензић-Јуришевић, чланица  
Романа Кнежевић, замјеница члана  
Жељко Водичка, замјеник члана 
Република Србија:
 
Саша Кулић, члан
Маја Јеремић, замјеница члана
Република Словенија:
 
Матеја Тавчар, чланица  
Симона Биро, замјеница члана 

Предсједавајућа: Мелита Жижановић-Дакић, Секретаријат Савске комисије