Вести

14. пратећи састанак о Заједничкој изјави

Одржан је 14. по реду пратећи састанак о Заједничкој изјави о водећим начелима за унутрашњу пловидбу и заштиту животне средине у сливу реке Дунав. Састанак је одржан у сарадњи три ријечне комисије, Савске комисије, Дунавске комисије и Комисије за заштиту реке Дунав које су заједнички покренуле овај процес, а овогодишњи организатор и домаћин је била Савска комисија са мјестом збивања у Загребу.
Циљ овог годишњег догађаја је размена информација о напретку у спровођења Заједничке изјаве и њених принципа уравнотежења потреба пловидбе и заштите животне средине у пројектима у сливу реке Дунав, укључујући његове притоке.
Главни нагласак овогодишњег састанка била је објава заједничког предлога три комисије за даљи развој Заједничке изјаве и PLATINA приручника.
Састанак је окупио готово 60 учесника: представнике из Европске комисије, међународних и државних тела и организација из сектора пловидбе, одбора за животну средину и воде, академске заједнице и невладиних организација.
На састанку су презентоване и расправљене актуелне промене политике и смернице за будућност које су релевантне за пловидбу и животну средину у сливу реке Дунав. Представљана су актуелна догађања и кључни национални и прекогранични пројекти у оквиру процеса заједничке изјаве. Такође су представљени иновативни развојни пројекти везани уз прилагођење на  климатске промене, могуће смањење утицаја на животну средину и модернизацију.
Други дан састанка био је посвећен теми пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама где је представљено тренутно стање и очекивана унапређења пловног пута и инфраструктуре уз примену нових технологија у регулацији река, као и аспекти за развој наутичког туризма и флоте у сливу реке Саве.