Догађаји

Студијска посета Савској комисији – Делегацијa Републике Ирак

На челу са Министром водних ресурса, Г-дином Аун Дхyаиб Абдуллах-ом, висока делегација из Ирака, састављена од представника Министарства водних ресурса, Кабинета и саветодавне комисије премијера Ирака, Министарства пољопривреде, Министарства за заштиту животне средине и Министарства спољних послова Републике Ирак, посетила је Међународну комисију за слив реке Саве (Савска комисија) 17. априла 2023. године. Посета је финансијски подржана од стране UNDP Ирак.
Циљ посете је био да се чланови делегације упознају са регионалним дијалогом и успостављањем кооперативних институционалних оквира и механизама за прекограничну сарадњу у области вода на сливу реке Саве.
Посета је пружила различите могућности за  размену знања и најбољих пракси кроз искуство Савске комисије, о томе како се различити приступи могу предузети у решавању заједничких проблема.
Представници Секретаријата Савске комисије су члановима делегације пружили информације о заштити и управљању заједничким сливом, водним ресурсима и са водом повезаним екосистемима, као и праксама управљања поплавама и сродним достигнућима.
Истог дана делегација Ирака имала је састанак са представницима Министарства привреде и одрживог развоја на тему искустава Републике Хрватске у управљању водним ресурсима.
Делегација је 18. априла посетила Парк природе Лоњско поље, изузетан пример шума у алувијалном подручју, једно од Рамсарских подручја у сливу реке Саве, и упознала се са праксама управљања заштићеним подручјима и њиховом применом при управљању ризицима од поплава.