Догађаји

Јачање капацитета за размјену хидролошких података, стандардизацију и интероперабилност

Свјетска метеоролошка организација (CМО) у сарадњи сa Међународном комисијом за слив ријеке Саве (Савска комисија) организовала је радионицу за јачање капацитета за размјену хидролошких података, стандардизацију и интероперабилност у Регији VI CМО-а, 25. и 26. јануара (оnline) те 29. и 30. јануара 2024. (уживо). Тренинг лицем у лице одржан је у просторијама Савске комисије у Загребу.


На радионици коју је иницирала Стална стручна група за хидролошка и метеоролошка питања Савске комисије, а у складу с Меморандумом о разумијевању између WМО-а и Савске комисије, учествовали су представници хидрометеоролошких служби са слива ријеке Саве, односно пружаоци података Сава ХИС-а. На радионици су учествовали и представници хидрометеоролошких служби дунавског слива из Румуније и Чешке, као и стручњаци из Међународне комисије за заштиту ријеке Дунав (ICPDR). У Загребу је било присутнo укупно 26 учесника (укључујући тренере и организаторе), а додатно се 7 тренера придружило оnline.
Обуку су подржали тренери-стручњаци CМО-а (Заједнички стручни тим за хидролошки надзор- JET-HYDMON), Отворени геопросторни конзорцијум - Радна група из области хидрологије (ОGC-HDWG) и партнерске организације CМО-а које пружају техничка рјешења попут WHОS DАB (Информатичка научна лабораторија о Земљи и свемиру, ЕSSI-lab) Националног истраживачког савјета Италије - Институт за истраживање атмосферског загађења (CNR-IIA)) и ОSCAR/ Surface платформа (МeteoSwiss), UK Центар за екологију и хидрологију (UK CEH) и Савска комисија.