Вијести

14. пратећи састанак о Заједничкој изјави

Одржан је 14. по реду пратећи састанак о Заједничкој изјави о водећим начелима за унутрашњу пловидбу и заштиту животне средине у сливу ријеке Дунав. Састанак је одржан у сарадњи три ријечне комисије, Савске комисије, Дунавске комисије и Комисије за заштиту ријеке Дунав које су заједнички покренуле овај процес, а овогодишњи организатор и домаћин је била Савска комисија са мјестом збивања у Загребу.
Циљ овог годишњег догађаја је размјена информација о напретку у спровођења Заједничке изјаве и њених принципа уравнотежења потреба пловидбе и заштите животне средине у пројектима у сливу ријеке Дунав, укључујући његове притоке.
Главни нагласак овогодишњег састанка била је објава заједничког приједлога три комисије за даљи развој Заједничке изјаве и PLATINA приручника.
Састанак је окупио готово 60 учесника: представнике из Европске комисије, међународних и државних тијела и организација из сектора пловидбе, одбора за животну средину и воде, академске заједнице и невладиних организација.
На састанку су презентоване и расправљене актуелне промјене политике и смјернице за будућност које су релевантне за пловидбу и животну средину у сливу ријеке Дунав. Представљана су актуелна догађања и кључни национални и прекогранични пројекти у оквиру процеса заједничке изјаве. Такође су представљени иновативни развојни пројекти везани уз прилагођење на  климатске промјене, могуће смањење утицаја на животну средину и модернизацију.
Други дан састанка био је посвећен теми пловидбе на ријеци Сави и њеним пловним притокама гдје је представљено тренутно стање и очекивана унапређења пловног пута и инфраструктуре уз примјену нових технологија у регулацији ријека, те аспекти за развој наутичког туризма и флоте у сливу ријеке Саве.