Zbornik radova Prekogranične trening radionice o upravljanju i tehnologiji za smanjenje rizika od poplava: Povezivanje ranog upozorenja i upravljanja izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save

Proceedings book from the Transboundary Training Workshop Governance and Technology for Flood Risk Reduction: Linking Early Warning to Emergency Management in the Sava River Basin