Uvod

Udeležba javnosti je glavno načelo na področju trajnostnega upravljanja voda, kakor je zahtevano z WFD in OSSB. V okviru priprave NUV za Savo se izvajata dve glavni aktivnosti v zvezi z udeležbo javnosti:

  1. Aktivnosti med pripravo NUV za Savo s ciljem aktivne udeležbe javnosti in da se olajša prispevek deležnikov pri zagotavljanju kvalitete načrta z uporabo njihovega znanja. Specifični rezultati in zaključki so bili vključeni v ta osnutek NUV za Savo in v predlog Programa ukrepov.
  2. Aktivnosti za vzpostavitev mehanizma s katerim se zagotavlja udeležba javnosti pri spremljanju implementacije NUV za Savo, kakor tudi revizija oz. priprava naslednjih NUV-ov.