NAČRT UPRAVLJANJA VODA V SAVSKEM BAZENU & STROKOVNE PODLAGE

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu (NUV za Savo je mogoče prevzeti v vseh uradnih jezikih Pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, kakor tudi v angleščini in črnogorščini.

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - EN 

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - BIH-bos

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - BIH-srb

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - BIH-hrv

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - hrv

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - slo

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - srb

Načrt upravljanja voda v Savskem bazenu - ME

Pri pripravi NUV so bile analizirane mnoge zadeve na področju upravljanja voda in detajli. Kakorkoli, glavni namen je, da se pripravi zgoščene informacije v samem načrtu. Bralci, ki bi radi vedeli več detajlov o posamezni zadevi ali o uporabljeni metodologiji, lahko uporabijo tudi strokovne podlage.

Spodaj navedene strokovne podlage so pripravljene za prevzem:

Površinska vodna telesa v Savskem bazenu

Podzemna vodna telesa v Savskem bazenu

Važni pritiski na vodna telesa v Savskem bazenu

Hidromorfološke spremembe

Pomembe zadeve upravljanja z vodami

Pokritje stroškov za vodne usluge- študija primerov

Tujerodne vrste

Zaščitena območja

Integracija zaščite voda z ostalimi razvojnimi vidiki v Savskem bazenu (Poplave, plovba, hidroenergija, poljedelstvo)

Klimatske spremembe