Načrt upravljanja voda za Savski bazen

Ta del spletne strane Mednarodne komisije za Savski bazen je namenjen Načrtu upravljanja voda za Savski bazen (NUV za Savo). Izdelan je bil predvsem z namenom konzultiranja z javnostjo o NUV-u za Savo. Podana je možnost, da je javnost odgovorila preko spletne strani ter da se seznani, kako so dobljeni komentarji upoštevani v načrtu. Zainteresirana javnost ima priložnost, da se informira, kako je potekal celoten process razvoja načrta. Vse posodobljene dokumente, ki jo zanimajo, se lahko prenese s spletne strani.