План управљања сливом реке Саве

 

Овај део интернет странице Савске комисије посвећен је Плану управљања сливом реке Саве. Израђен је првенствено у сврху консултација с јавношћу о нацрту Плана, и понудио је могућност јавности да даје коментаре као и да сазна како се дати коментари одражавају у самом Плану. Заинтересована јавност овде има прилику да прочита како се цели процес израде Плана спроводио, као и да преузме све актуелне документе од интереса.