План управљања сливом ријеке Саве

Овај дио интернет странице Савске комисије посвећен је Плану управљања сливом ријеке Саве. Израђен је првенствено у сврху консултација с јавношћу о нацрту Плана, и понудио је могућност јавности да даје коментаре као и да сазна како се дати коментари одражавају у самом Плану. Заинтересована јавност овјде има прилику да прочита како се цијели процес израде Плана спроводио, као и да преузме све актуелне документе од интереса.