Uvod

Sudjelovanje javnosti je jedno od temeljnih načela u održivom upravljanju vodama sukladno zahtjevima ODV i Okvirnog sporazuma. Vezano uz sudjelovanje javnosti, u okviru izrade Plana upravljanja slivom rijeke Save provedene su dvije grupe aktivnosti:

  1. Aktivnosti u pripremi samog Plana upravljanja s ciljem aktivnog sudjelovanja javnosti i poticanja doprinosa dionika poboljšanju kvalitete Plana kroz korištenje znanja koje oni posjeduju. Rezultati provedenih aktivnosti, kao i odgovarajući zaključci, uključeni su u aktuelni Plan upravljanja i prijedlog Programa mjera.
  2. Aktivnosti za uspostavu mehanizma kojim će se osigurati sudjelovanje javnosti u praćenju provedbe prvog Plana upravljanja, kao i u njegovom pregledu i ažuriranju, odnosno u pripremi sljedećih planova upravljanja slivom