Konzultacije o Nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save

 

Konzultacije o nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save provedene su od 21. prosinca 2011. do 21. travnja 2012. godine.

 

Ukupno je pristiglo 119 komentara na nacrt Plana. Tijekom postupka valorizacije zaključeno je da su 53 komentara opravdana, a njih 66 nisu bili prihvaćeni. Od 53 opravdane primjedbe, za njih 44 je zaključeno da treba napraviti ispravke / poboljšanja u teksta Plana. Konačni nacrt Plana, dostupan za preuzimanje s ovih stranica, sadrži i poboljšanja napravljena na temelju opravdanih primjedbi.
Cijeli proces uključivanja javnosti u izradu Plana je iscrpno opisan u sljedećem dokumentu:
 

Rezime konzultacija o nacrtu Plana 
 

Želimo zahvaliti svima koji su sudjelovali u procesu konzultacija i time pomogli u kreiranju djelotvornog Plana upravljanja slivom rijeke Save!