Izrada Plana upravljanja

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Okvirni sporazum), čiju provedbu koordinira Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija), općenito pruža pravnu osnovu za suradnju zemalja na upravljanju vodama sliva rijeke Save na održiv način, koje uključuje integralno upravljanje površinskim i podzemnim vodnim resursima.

Najvažniji i najzahtjevniji zajednički pothvat stranaka Okvirnog sporazuma u smjeru uspostavljanja održivog upravljanja vodama je izrada integralnog Plana upravljanja slivom rijeke Save (Plan upravljanja), kao što je predviđeno u članku 12. Okvirnog sporazuma.

Aktivnosti na izradi Plana upravljanja započele su krajem 2006. godine, nakon osnivanja Stalne stručne skupine Savske komisije za upravljanje riječnim slivom.

Kao prvi korak u izradi Plana, urađena je Analiza sliva rijeke Save. Konačni rezultat ove faze je Izvješće o analizi sliva rijeke Save. Ovo izvješće je sveobuhvatni dokument koji, osim karakterizacije i procjene vodnih resursa u slivu rijeke Save, urađenih u skladu s člankom 5. Okvirne direktive o vodama (ODV) Europske unije, obuhvaća i pitanja količine voda i integracije, kroz dodatno razmatranje značajnih pitanja, kao što su upravljanje poplavama i razvoj plovidbe u slivu.

Izvješće o analizi sliva rijeke Save usvojeno je od strane Savske komisije u rujnu 2009. godine, "kao dobra osnova za daljnje aktivnosti na izradi Plana upravljanja". Izvješće je objavljeno u vidu publikacije, a također je dostupno u elektroničkom obliku na službenoj internetskoj stranici Savske komisije. Za preuzimanje izvješća, kliknite ovdje.

Opredjeljenje stranaka Okvirnog sporazuma da poštuju ODV, iako neke od njih nemaju pravnu obvezu to činiti, kao i dobra suradnja stranaka u izradi Analize sliva rijeke Save, naišli su na pozitivnu reakciju Europske komisije, što je rezultiralo odlukom Europske komisije da osigura podršku za preostale korake u izradi prvog Plana upravljanja slivom rijeke Save.

Sukladno tome, dvogodišnja potpora je aktivirana u prosincu 2009. godine, u vidu projekta tehničke pomoći i granta Savskoj komisiji. Tehnička pomoć je realizirana od strane konzorcija na čelu s VVMZ-om iz Slovačke Republike.

Glavni cilj ove pomoći bila je podrška Savskoj komisiji, strankama Okvirnog sporazuma (BA, HR, RS i SI) i Crnoj Gori u izradi i početku provedbe integralnog Plana upravljanja slivom rijeke Save. Ovaj veliki pothvat rezultirao je izradom Nacrta Plana upravljanja i svih drugih, uz Plan vezanih, proizvoda u prosincu 2011. godine, spremnih za konzultacije s javnošću. Proces konzultiranja je trajao od 21. prosinca 2011. do 21. travnja 2012. godine.

Plan je unaprijeđen na temelju opravdanih komentara i predan Savskoj komisiji na pregled u rujnu 2012., na engleskom i svim službenim jezicima savskih zemalja. U razdoblju koje je uslijedilo, određeni zahtjevi za dodatne korekcije Plana su pristigli od zemalja, kroz Savsku komisiju. Dogovorene promjene su provedene u konačnom nacrtu Plana, koji je upućen državama u ožujku 2013, na postupanje u skladu s nacionalnim procedurama usvajanja Plana.

Stranke Okvirnog sporazuma odobrile su ovaj Plan na svom Petom sastanku, održanom u Zagrebu (Republika Hrvatska) 2. prosinca 2014. godine.