O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Budimpešta: Na sedežu Donavske komisije se je 30. in 31. maja 2006 odvijal sestanek posebne skupine strokovnjakov za vprašanja prevozov nevarnih snovi po notranjih plovnih poteh – ADN

02.06.2006.
Sestanek je otvoril Generalni sekretar Donavske komisije g. Nedjlkov in ob tej priložnosti izpostavil pomen spremljanja predpisov s področja in sprejetja največje možne varnosti ter zbranim strokovnjakom zaželel uspešno delo tekom zasedanja.
 

Na začetku zasedanja so strokovnjaki poročali o poteku ratifikacije sporazuma po posameznih članicah. Države, ki zamujajo s procesom ratifikacije so prisotne seznanile s problemi, ki jih spremljajo ob uresničevanju te obveznosti. Zatem so bile sprejete spremembe in dopolnila, ki jih je že pred tem podal pristojni urad Združenih narodov v Ženevi. Zaključek zasedanja je bi, da Donavska komisija posreduje določene pripombe in predloge na pristojni urad Združenih narodov, kot tudi predloži predloge, ki poudarjajo posebnosti podonavskih držav pri urejanju področja.

Ob tej priliki je predstavnik Savske komisije, le ta ima namreč v Donavski komisiji položaj opazovalca, obvestil prisotne, da Savska komisija pozorno spremlja delo posebne skupine strokovnjakov za vprašanje prevozov nevarnega tovora po notranjih plovnih poteh in da namerava preko dela svojih delavnih skupin uveljaviti standarde s tega področja.