O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Seminar "Učešće NVO sektora u procesu izrade planova upravljanja slivom rijeke Save" u organizaciji Foruma za zaštitu okoliša sliva Srbije i Crne Gore (DEF S&M) – održan 29.05.2006.godine u Beogradu

02.06.2006.
Seminar pod nazivom "Sudjelovanje NVO sektora u procesu izrade planova upravljanja slivom rijeke Save", koji je održan 29.05.2006.godine u organizaciji Foruma za zaštitu okoliša dunavskog sliva Srbije i Crne Gore – DEF S&M se realizirao u okviru istoimenog projekta koji je finansijski podržan od strane UNDP/GEF Dunavskog regionalnog projekta, a kroz Grant program Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu u prisustvu preko 50 sudionika, uglavnom predstavnika NVO sektora, ali i predstavnika zvaničnih institucija i međunarodnih organizacija.

U okviru seminara, predstavnik Sekretarijata Savske komisije prezentirao je povijest, ciljeve i aktivnosti Savske komisije.

Posebno je istaknuta transparentnost u radu Savske komisije, što je izazvalo veliki interes prisutnih.

Pored prezentacije Savske komisije, održano je još nekoliko interesantnih prezentacija Republičke Direkcije za vode na polju pripreme izrade Planova upravljanja slivom rijeke Save, Građevinskog Fakulteta u Beogradu na temu postojećih Planova za upravljanje vodama, kao i aktivnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije na polju očuvanja prirode u slivu rijeke Save.

Više o DEF S&M, ciljevima, programima, konvencijama i direktivama može se pronaći na http://www.defyu.org.yu.