O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Prva seja stalne delovne skupine za Navigacijo (PEG.4)

09.06.2006.
Prva seja Stalne delovne skupine za Navigacijo (PEG.4) se je odvijala v prostorih Sekretariata Savske komisije. Sejo je vodil g. Željko Milković, Namestnik Sekretarja za navigacijo v Sekretariatu Savske komisije, na njej pa so sodelovali imenovani predstavniki držav podpisnic okvirnega sporazuma, kot tudi nekateri drugi strokovnjaki s področja. Udeleženci so na trodnevni seji preučili nekaj zelo pomembnih dokumantov s področja notranje plovbe in navigacije po reki Savi.

Več informacij, Protokol o navigaciji po reki Savi in dokumenti, ki so bili predmet preučevanj na seji Stalne delovne skupine za Navigacijo (PEG.4) je razpoložljivih na naslednjih spletnih straneh: www.savacommission.org/doc_navigation.php.