O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Šesto zasedanje Konference direktorjev hidrometeroloških agencij držav jugovzhodne evrope

12.06.2006.
Šesto zasedanje Konference direktorjev hidrometeroloških agencij držav jugovzhodne evrope se je odvijalo med 2. in 5. majem 2006 v hotelu Park v Dubrovniku. Zasedanje je organiziral Dražvni hidrometerološki zavod Hrvaške, na njem pa je sodelovalo okoli trideset predstavnikov institucij iz dvanajstih držav, kot tudi predstavniki mednarodnih organizacij in proizvajalci hidrometrološke opreme.

Pomembno mesto je v okviru zasedanja zasedla Savska komisija, ki je organizirala sestanek o možnostih sodelovanja Savske komisije s hidrometerološkimi organizacijami držav Savskega povodja. Sekretar Savske komisije dr. Dejan Komatina je predstavil delovanje institucije, njene ključne naloge in cilje, dosedanje rezultate in planirane aktivnosti. Med njegovo predstavitvijo je izrazil precejšnjo podporo projektu „Razvoj in nadgradnja hidrometerološkega informacijskega in prognostičnega sistema na povodju reke Save“, pobudniki katerega so hidrometerološke organizacije držav Savskega povodja in ki predstavlja tudi enega ključnih projektov Savske komisije. Predstavitvi je sledila živahna razprava o vlogi in mestu strokovnjakov s področja hidrometerologije v tekočem delu Savske komisije in njenih delovnih skupin, predvsem na področju zaščite pred poplavami. Ob tej priložnosti so udeleženci zasedanja začeli razgovore s prisotnimi predstavniki Svetovne banke o možnostih finančne podpore zgoraj omenjenemu projektu.

Zasedanje je bilo medijsko zelo odmevno. Na novinarski konferenci so sodelovali predstavnik Svetovne meterološke organizacije, Svetovne banke, direktor državnega hidrometerološkega zavoda Hrvaške in Sekretar Savske komisije, ki je poudaril podporo Savske komisije omenjenemu projektu.