O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SODELOVANJU GLEDE REDNEGA DELOVANJA IN VZDRŽEVANJA SITEMA ZA NAPOVEDOVANJE IN OPOZARJANJE PRED POPLAVMI V SAVSKEM BAZENU

02.07.2020.
1. julija 2020 je stopil v veljavo Memorandum o razumevanju o sodelovanju glede rednega delovanja in vzdrževanja sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu, ki so ga podpisali predstavniki pristojnih ministrstev pogodbenic Okvirnega sporazuma, Črne Gore in Savske komisije. Cilje memoranduma je, da se regulira redno vzdrževanje in kontrolira delovanje vzpostavljenega operativnega sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu ter opredeli način skupnega odločanja o dolžnostih, odgovornostih in medsebojnih pravicah z določitvijo organizacijske strukturo za delo in uporabo sistema, teles za evaluacijo in oceno potrebnega dela za potrebe delovanja sistema in spošnega monitoringa tehničnih zadev, financiranja in razdelitev stroškov. 

Memorandum so podpisali g. Staša Košarac, minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Herzegovine, g. Elizabeta Kos, pomočnica ministra za zaščito okolja in energetike Republike Hrvaške, g. Željko Radošević, državni sekretar na Ministrsvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije, g. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor Republike Slovenije, g. Vujica Lazović, veleposlanik Črne gore v Republiki Sloveniji v imenu Ministrstva za kmetijsvo in podeželski razvoj Črne gore ter g. Igor Pejić, predsedujoči Mednarodne komisje za Savski bazen.

Podpis tega memoranduma je del procesa sodelovanja s ciljem ukrepanja glede preprečevanja, omejevanja in zmanjševanja nevarnosti, ki nastanejo ob poplavah ter aktivnostih dogovorjenih med državami v Savskem bazenu in obvez prevzetih s Protokolom o zaščiti pred poplavami k Okvirnemu sporazumu. Sistem, ki je predviden s protokolom je vzpostavljen in operativno deluje od oktobra 2018, predstavlja ne samo izredno zapleten i tehnično zahteven prognostični sistem, temveč je edinstev take vrste v evropskih in svetovnih razmerah za prekomejno porečje. To je moderen in učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja o poplavah, ki bo bistveno izboljšal prognozo visokih vod in omogočil državam v porečju reke Save pravočasno odločanje in operativno ukrepanje za preprečevanje in ublažitev nevarnosti pred poplavami na nacionalnem, prekomejnem , kot tudi na nivoju celotnega porečja reke Save. S sklenitvijo Memoranduma je vzpostavljna kvalitetna osnova za dolgoročno trajnostno delovanje in izboljšanje sistema.