О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ И САРАДЊИ У ВЕЗИ СА РЕДОВНИМ ФУНКЦИОНИСАЊЕМ И ОДРЖАВАЊЕМ СИСТЕМА ЗА ПРОГНОЗИРАЊЕ И УПОЗОРАВАЊЕ НА ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА У СЛИВУ РИЈЕКЕ САВЕ

02.07.2020.
1.7.2020. године ступио је на снагу Меморандум о разумијевању и сарадњи у вези са редовним функционисањем и одржавањем Система за прогнозирање и упозоравање на опасност од поплава у сливу ријеке Саве који су потписали представници надлежних министарства страна Оквирног споразума, Црне Горе и Савске комисије, у циљу регулисања редовног одржавања и контроле рада успостављеног оперативног Система за прогнозирање и упозоравање на опасност од поплава у сливу ријеке Саве те заједничког одлучивања о дужностима, одговорностима и међусобним правима кроз утврђивање организационе структуре за рад и кориштење Система, тијела за евалуацију и процјену посла обављеног за потребе рада Система и општег мониторинга техничких питања те финансирања и расподјеле трошкова.  

Меморандум су потписали г. Сташа Кошарац министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, гђа Елизабета Кос, помоћница министра заштите животне средине и енергетике Републике Хрватске, г. Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, г. Андреј Визјак, министар за животну средину и просторно планирање Републике Словеније, г. Вујица Лазовић, амбасадор Црне Горе у Републици Словенији у име Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, те г. Игор Пејић, предсједавајући Међународне комисије за слив ријеке Саве.

Потпис овог Меморандума дио је процеса сарадње са циљем предузимања мијера за спречавање, ограничавање и ублажавање опасности које настају усљед поплава, а као дио активности договорених између држава у сливу Саве и обавеза преузетих Протоколом о заштити од поплава уз Оквирни споразум. Систем предвиђен Протоколом је успостављен и оперативно ради од октобра 2018. а представља, не само изузетно сложен и технички захтјеван прогностички систем, него и јединствен такве врсте у европским, па и свјетским размјерама када се ради о прекограничном сливу. Ради се о модерном и ефикасном систему раног упозоравања на поплаве који значајно побољшава прогнозу високих вода и омогућава државама у сливу Саве благовремено доношење одговарајућих одлука и примјену оперативних мјера за спрјечавање и ублажавање опасности од поплава на националном и прекограничном нивоу као и на нивоу цијелог слива Саве а склапањем Меморандума створене су квалитетне претпоставке за дугорочну одрживост и унапрјеђење Система.