O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Dan Save 2020

03.06.2020.
Zaradi pandemije virusa COVID 19 je obeleževanje 1. junija, ki so ga pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu proglasile za mednarodni Dan reke Save potekalo znatno bolj skromno kot pretekla leta. Mednarodna komisija za Savski bazen je sodelovala na dveh dogodkih, ki sta bila organizirana v Sloveniji in na Hrvaškem.

Prvi dogodek je potekal v organizaciji Agencije za okolje v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije in Mestnim muzejem Krško v Krškem (Slovenija). V okviru dogodka so ob muzeju postavili oznako visokih vod, ki ozaveščajo in izobražujejo javnost o poplavah poplav kot naravnem procesu, na katerega se moramo prilagoditi. Ker je poplavljanje rek bolj ali manj pogost naraven proces, se moramo nanje prilagoditi že pri načrtovanju rabe prostora in ne šele, ko se pojavijo poplave. Na dogodku so poleg organizatorjev sodelovali še župan občine Krško, g. Miran Stanko, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor , gasilci ter učenci iz Osnovne šole Krško. Nameščanje tablic poteka že od leta 2014, do sedaj pa je bilo postavljeno že preko 55 oznak.
Več informacij o dogodku je dostopno na spletni strani ARSO.

Drugi dogodek je organizirala Športna gimanzija iz Zagreba v obliki virtualne javne tribune v okviru projekta „Nepoznana reka-živjenje Save gorvodno in dolvodno od Zagreba“, ki je financiran s strani Evropske unije iz programa majhnih finančnih podpor „Akcije učencev proti podnebnim spremembam“. S projektnom se želi aktivirati mlade generacije, da postanejo nositelju prepoznavanja in sprejemanja Evropskega zelenega plana zaradi ohranjanja kvalitete življenja v čistem, zdravem in varnem okolju. Na tribuni so polega učencev in vodstva šole sodelovali predstavniki Hrvatskih vod, Savske komisije in partner na projektu Brodsko ekološko društvo. Na tribuni so učenke, ko sodelujejo na implemenatciji projekta predstavile dosedanje rezultate ankete, ki so jo izvajali pri virtualnem pouku geografije prvih in drugih razgredov. Savska komisija je predstavila svoje dosežke, aktivnosti vezane na podnebne spremembe, zaščito voda in ohranjanje biološke raznovrstsnosti ter povdarila važnost mednarodnega sodelovanja v reševanju skupnih izzivov držav v Savskem bazenu. Prav tako so bili učenci povabljeni, da sodelujejo na zasedanju Parlamenta mladih, ki je načrtovan za september 2020. Tribuna je bila imitirana na Facebook spletni strani, na kateri je dostopna širši javnosti.

Na žalost pa smo morali zaradi ukrepov, ki so posledica pandemije, Parlament mladih , ki je tradicionalna glavna manifestacija s katero obeležujemo 1. junij, Dan Save, in naj bi potekala 30. in 31. maja 2020, odpovedati. V kolikor bodo razmere dovoljevale, bomo načrtovano deveto zasedanje Parlamenta mladih organizirali v Banji luki (B&H) jeseni 2020,. Glavno geslo zasedanja je „Zaščitimo naše kulturno dediščino!“.

Na žalost, zaradi ukrepov zaščite pred širjenjem virusa Covid 19, glavni tradicionalni dogodek, s katerim obeležujemo dan Save, Parlament mladih Savskega bazena, letos ni potekal 30. in 31. maja, kot je bilo planirano, vendar ni bil dokončno odpovedan. Če bodo okoliščine dovoljevale, ga bomo organizirali jeseni 2020 v Banja luki (BA) z glavno temo "Zaščitimo našo dediščino".  


Koledar
forwardbackavgust 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja