О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Процена водопривредних, енергетских и пољопривредних потреба у координацији са суседним земљама представља кључ одрживог развоја у сливу реке Саве

03.02.2017.
 Саопштење ѕа медије

У земљама које деле слив реке Саве (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Србија и Словенија), 26% националних капацитета за производњу хидроенергије долази из слива Саве и представља 11% њихових укупних капацитета за производњу електричне енергије. Када је реч о термоелектранама, 76% њих за хлађење користи воду из реке Саве. Укупно, 53% од свих објеката за производњу струје ослања се на потенцијале слива реке Саве. Испуњење дугорочних циљева производње енергије из обновљивих извора, које је поставила Европска унија (чије су чланице Хрватска и Словенија) или Енергетска заједница (чије су чланице остале савске државе), такође у великој мери зависи од водних ресурса у сливу. Кључ за остваривање циљева ублажавања климатских промена у региону чине улагања у хидроелектране у сливу Саве, за које се очекује да ће, до 2030. године, у земљама слива допринети смањењу угљен-диоксида за 43%. Упркос значају енергетске стабилности за већину ових земаља, планирање развоја енергетског сектора није увек повезано са планирањем управљања водама, које такође треба да обезбеди воду потребну за пољопривреду и друге сврхе. Ово захтева интензивнију координацију, размену информација и прекограничну сарадњу.

Интензивнија прекогранична сарадња на управљању ресурсима слива донеће реалне додатне користи. На пример, различити капацитети за генерисање и складиштење енергије представљају вредне алтернативе које могу допринети енергетској стабилности за све државе у сливу. Очекује се да ће, у будућности, око 200 МW бити обезбеђено из акумулација, што представља конкретну прилику: координацијом између држава инвестиције могу да се рационализују, а корист од вода може да се максимизује. Усвајањем решења која су мултифункционална и минимизирају утицај на животну средину, обезбедило би се да будуће акумулације целисходније служе различитим потребама, као што је заштита од поплава.

Међународна координација и сарадња на нивоу слива нуди могућности за управљање везама вода-храна-енергија-екосистем (“нексус”), које превазилазе могућности које постоје на националном нивоу. Земље које деле слив Саве су у доброј позицији да унапреде своју прекограничну сарадњу, а као мулти-секторска платформа за ту сврху, такође већ постоји и Савска комисија. Прекогранични приступ оцени “нексуса” може да се примени као надградња на већ постојеће процесе. Могућности укључују развој и примену правних инструмената, нарочито Оквирног споразума о сливу реке Саве са својим протоколима и директива ЕУ, уз процесе прекограничног планирања, као што је израда плана управљања сливом и плана управљања ризиком од поплава за слив Саве, као и даље регионалне интеграције и хармонизација, нарочито по питању приступања и приближавања ЕУ.

Ово су неки од главних закључака новог извештаја који је данас објавио UNECE, под називом Усклађивање коришћења ресурса у прекограничним сливовима: оцена веза вода-храна-енергија-екосистем у сливу реке Саве. Извештај, са препорукама, представља резултат партиципативног процеса оцене “нексуса”, спроведеног у сарадњи са Савском комисијом у оквиру Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока и међународних језера.

Извештај је доступан на: http://www.unece.org/index.php?id=45241.