O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sekretariat

Sekretariat je upravni in izvršilni organ Savske komisije. Sestavljajo ga uradniki in podporno osebje, kakor je prikazano na sliki spodaj. Med uradnike spadajo sekretar, njegovi namestniki, ter svetovalci. Uradniki so enakovredno zastopani državljani držav pogodbenic, ki jih imenuje jih Savska komisija.

Sekretariat

Glavna dejstva o sekretariatu in uradnikih so predstavljena v nadaljevanju:

Dragan Zeljko, Sekretar
Kontakt
Tel.: + 385 1 488 69 61
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: dzeljko@savacommission.org
Jovana Rašeta Bastić, Namestnik sekretarja za celostno upravljanje z vodami in načrtovanju voda

Kontakt
Tel.: + 385 1 488 69 68
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: jraseta@savacommission.org

Željko Milković, Namestnik sekretarja za plovbo
Kontakt
Tel.: + 385 1 488 69 62
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: zmilkovic@savacommission.org
Samo Grošelj, Namestnik sekretarja za zaščito voda in vodnih ekosistemov
Kontakt
Tel: + 385 1 488 69 67
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: sgroselj@savacommission.org  
Melita Žižanović-Dakić, Strokovna svetovalka za pravne in splošne zadeve
Kontakt
Tel.: + 385 1 488 69 66
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: mzizanovic@savacommission.org 
Majda Despotović, Strokovna svetovalka za ekonomske in finančne zadeve
Kontakt
Tel.: + 385 1 488 69 65
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: mdespotovic@savacommission.org  
Nikola Cvjetković, Strokovni svetovalec
Kontakt
Phone: + 385 1 488 69 69
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: ncvjetkovic@savacommission.org
Duško Isaković, Svetovalec za tehnične zadeve s področja plovbe
Kontakt
Tel: + 385 1 488 69 63
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: disakovic@savacommission.org
 
Goran Šukalo, Svetovalec za varnost plovbe
Kontakt
Tel.: + 385 1 488 69 64
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: gsukalo@savacommission.org  
Mirza Sarač, Svetovalec za zaščito pred škodljivimi učinki voda in izrednimi vplivi na vodni režim
Kontakt
Tel: + 385 1 488 69 72
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: msarac@savacommission.org

KONTAKT

Mednarodna komisija za savski bazen

Kneza Branimira 29/II
Shoping Mall "Branimir"
10000 Zagreb

tel: +385 1 4886960
fax: +385 1 4886986

e-mail: isrbc@savacommission.org