О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Секретаријат

Драган Зељко, Секретар
Контакт
Тел. + 385 1 488 6961
Факс + 385 1 488 6986
E-mail: dzeljko@savacommission.org 
_____, Замјеник Секретара за интегрално управљање сливом и водно планирање
Контакт:
Tel.: + 385 1 488 69 68
Fax: + 385 1 488 69 86
E-mail: 
Жељко Милковић , Замјеник Секретара за пловидбу
Контакт
Тел.: + 385 1 488 69 62
Факс: + 385 1 488 69 86
E-mail: zmilkovic@savacommission.org 
Само Грошељ, Замјеник Секретара за заштиту вода и водног екосистема
Контакт
Тел.: + 385 1 488 69 67
Факс: + 385 1 488 69 86
E-mail: sgroselj@savacommission.org  
Мелита Жижановић-Дакић, Посебни савјетник за правна и општа питања
Контакт
Тел.: + 385 1 488 69 66
Факс: + 385 1 488 69 86
E-mail: mzizanovic@savacommission.org  
Мајда Деспотовић, Посебни савjетник за економска и финансијска питања
Контакт
Тел.: + 385 1 488 69 65
Факс: + 385 1 488 69 86
E-mail: mdespotovic@savacommission.org  
Мајда Деспотовић, Посебни савjетник за економска и финансијска питања
Контакт
Тел.: + 385 1 488 69 65
Факс: + 385 1 488 69 86
E-mail: mdespotovic@savacommission.org  
Душко Исаковић, Савјетник за техничка питања пловидбе
Контакт
Тел. + 385 1 488 6963
Факс + 385 1 488 6986
Е-mail: disakovic@savacommission.org

Горан Шукало, Савјетник за безбједност пловидбе
Контакт
Тел.: + 385 1 488 69 64
Факс: + 385 1 488 69 86
E-mail: gsukalo@savacommission.org 
Мирза Сарач, Савјетник за заштиту од штетног дјеловања вода и ванредних утицаја на водни режим

Контакт
Тел: + 385 1 488 69 72
Фаx: + 385 1 488 69 86
Е-маил: 
msarac@savacommission.org

КОНТАКТ

Међународна комисија за слив ријеке Саве

Кнеза Бранимира 29/II
Shoping Mall "Branimir"
10000 Загреб

тел: +385 1 4886960
фaкс: +385 1 4886986

e-mail: isrbc@savacommission.org

План обиљежавања