О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Савска комисија

Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска комисија) је заједничко тијело са међународном правном способношћу потребном за обављање њених функција, односно спровођење Оквирног споразума. Чине је по два представника сваке Стране потписнице Оквирног споразума, тј. члан и замјеник члана сваке Стране, при чему свака Страна у Савској комисији има један глас. Сједиште Савске комисије је у Загребу, Република Хрватска.

Кључни елементи из биографија чланова и замјеника чланова Савске комисије су приказани у тексту доле.
Душка Кунштек, Предсjедавајућa - Члан Савске комисије из Републике Хрватске
 
Зоран Андрић, Члан Савске комисије из Босне и Херцеговине
Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине
Помоћник министра

Контакт
E-mail: zoran.andric@mkt.gov.ba
Наташа Милић, Члан Савске комисије из Републике Србије
 
Митја Брицељ, Члан Савске комисије из Републике Словеније
 
Ванда Медић, Замjеник члана Савске комисије из Босне и Херцеговине
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине
Виша стручна савјетница

Контакт

E-mail: vanda.medic@mvteo.gov.ba
Елизабета Кос , Замјеник члана Савске комисије из Републике Хрватске
 
Вељко Ковачевић, Замјеник члана Савске комисије из Републике Србије
 
Мојца Дежелак, Замјеник члана Савске комисије из Републике Словеније
 

КОНТАКТ

Тел. + 385 1 488 6961
Факс + 385 1 488 6986
E-mail: isrbc@savacommission.org

План обиљежавања