O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Savska komisija

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) je zajedničko tijelo s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje svojih funkcija, odnosno provedbu Okvirnog sporazuma. Čine je po dva predstavnika svake Stranke Okvirnog sporazuma, tj. član i zamjenik člana svake Stranke, pri čemu svaka Stranka u Savskoj komisiji ima jedan glas.
Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Оsnovni elementi iz životopisa članоva i zamjenika članova Savske komisije su prikazani u tekstu dole.
Duška Kunštek, Predsjedavajuća - Član Savske komisije iz Republike Hrvatske
 
Zoran Andrić, Član Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Pomoćnik ministra

Kontakt

E-mail: zoran.andric@mkt.gov.ba
Nataša Milić, Član Savske komisije iz Republike Srbije
Mitja Bricelj, Član Savske komisije iz Republike Slovenije
Vanda Medić, Zamjenik člana Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Viša stručna savjetnica

Kontakt

E-mail: vanda.medic@mvteo.gov.ba
Elizabeta Kos, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Hrvatske
 
Veljko Kovačević, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Srbije
 
Mojca Deželak, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Slovenije

 

KONTAKT

Tel: +385 1 4886960
Fax: +385 1 4886986
E-mail: isrbc@savacommission.org