O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Objava natečaja - Namestnik Sekretarja za celostno upravljanje porečja in načrtovanje voda

konec:  15.09.2020.početak:  25.08.2020.
MEDNARODNA KOMISIJA ZA SAVSKI BAZEN (Savska komisija)
objavlja
natečaj za mesto

Namestnika Sekretarja za celostno upravljanje porečja in načrtovanje voda

Pogoji natečaja: delovno mesto je odprto za državljane Republike Srbije. Delovno mesto je na sedežu Savske komisije - Zagreb, Republika Hrvaška.

Opis dela in zahtevane kvalifikacije: Vse informacije o opisu dela, zahtevanih kvalifikacijah in drugih pogojih za navedeno delovno mesto so dostopni na http://www.savacommission.org.

V kolikor ste zainteresirani za navedeno delovno mesto, vas prosimo, da dostavite pismo prijave za navedeno delovno mesto v angleščini ali na enem izmed službenih jezikov držav članic Savske komisije, CV (življenjepis) ter tri priporočilna pisma do 15.septebmra 2020 na naslov:
Tajništvo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Kneza Branimira 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Veza: Prijava za posao - RBM
Faks: +385 1 488 6986
ali na E-mail: isrbc@savacommission.org

PODOBNA VSEBINA

Prevzemanje»

Vacancy notice, job description and required qualifications

Prevzemanje»

ISRBC_CV