О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Kick-off конференција WACOM пројекта (16. октобар 2020.)

завршетак:  16.10.2020.почетак:  16.10.2020.
место догађаjа: 
Kick-off конференција WACOM пројекта, због кризе узроковане Covid -19, одржана је путем телеконференције 16. октобра 2020. године са циљем да шира јавност добије основне информације о пројекту, Дунавској стратегији и Дунавском транснационалном програму Interreg. Конференција је окупила више од 70 учесника из министарстава, управа, агенција за воде, хидрометеоролошких завода, локалних власти, предузећа и међународних организација те пројектних партнера.

Конференција је започела поздравним говором Драгана Зељка, секретара Међународне комисије за слив реке Саве, који је нагласио важност пројекта за спровођење три протокола Оквирног споразума о сливу реке Саве; Протокола о заштити од поплава (ступио на снагу 2015. године), Протокола о спречавању загађења воде узрокованог пловидбом (ступио на снагу 2017. године) и Протокола о ванредним ситуацијама (усклађивање почетком 2021. године).

Након поздравног говора, Примож Бановец (УЛ - водећи партнер) представио је главне чињенице о WACOM пројекту (главни циљеви, резултати, исходи). Нагласио је да је пројект одобрен за кофинансирање од стране Дунавског транснационалног програма у складу са Приоритетом 2 и посебним програмским приоритетним циљем SО 2.4. - побољшање спремност за управљање ризицима по животну средину. Посебне техничке радне пакете представили су пројектни партнери одговорни за координацију сваког од њих, Роберт Микац (АЗУР) - WP Т1 - Истраживање и дефинисање заједничке припремљености и одговора, Примож Бановец (УЛ) - WP Т2 - Развијање алата за заједничку припремљеност и одговор, Амброж Божичек (HESS) - WP Т3 - Провјера заједничке припремљености и реаговања - пилот спровођење, и Душан Костић (JCI) - WP Т4 - Стратегија за спровођење координисане припремљености и одговора.

Панел расправа која је уследила након представљања пројекта и радних пакета, била је усредсређена на три главна питања: (i) међународну сарадњу у случајним загађењима и управљању поплавама, (ii) међусекторску сарадњу у случајним загађењима и управљању поплавама и (iii) потенцијални утицај WACOM пројекта на прекогранично загађење и управљање поплавама. Панелисти су били представници из различитих области: за пловидбу Душка Кунштек (Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре - HR), за управљање водама Митја Брицељ (Министарство за заштиту животне средине и просторно планирање - SI), за заштиту од поплава Биљана Савић (ЈВП Србијаводе - RS), за цивилну заштиту Алмир Беридан (Министарство безбедности - BA) и за међународно подручје Адам Ковацс (ICPDR).

Панел расправа могла би се сажети у три главне поруке:

1. Социјалној димензији WACOM пројекта требало би се бавити подједнако као и техничкој димензији.

2. Важно је успоставити поверење међу различитим заинтересованим странама и структурама које покривају управљање водама, заштиту од поплава, пловидбу и цивилну заштиту.

3. WACOM пројекат требао би да осигура да се постојећи напори који су већ уложени у развој Sava GIS -а и Sava FFWS (људски, новчани и временски) надограђују изван временског оквира пројекта (осигурање одрживости) и изван слива (као пример осталим речним сливовима у Европи).

На крају Kick-off конференције учесници су позвани да прате активности пројекта путем интернета, Facebook и Twitter-a, те активно учествују у планираним радионицама, тренинзима и догађањима на националном и регионалном нивоу.

Више информација о Kick-off конференцији доступно је на wеб страници WACOM DTP.

 

КОНТАКТ ОСОБА

 
План обележавања