O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Kick-off konferenca projekta WACOM (16. oktober 2020)

konec:  16.10.2020.početak:  16.10.2020.
mesto dogajanja: 
Zaradi krize covid-19 je Kick-off konferenca projekta WACOM potekala 16. oktobra 2020 preko telekonference, s ciljem, da širša javnost dobi osnovne informacije o projektu, Podonavski strategiji in transnacionalnem programu Interreg Danube. Na konferenci se je zbralo več kot 70 udeležencev iz ministrstev, direktoratov, vodnih agencij, hidrometeoroloških inštitutov, lokalnih organov, podjetij in mednarodnih organizacij ter projektnih partnerjev.

Udeležence je na začetku pozdravil Dragan Zeljko, sekretar Mednarodne komisije za Savski bazen, ki je poudaril pomen projekta za izvajanje treh protokolov k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu; Protokol o varstvu pred poplavami (začel veljati leta 2015), Protokol o onesnaževanju vode, ki ga povzroča plovba (začel veljati leta 2017) in Protokol o izrednih razmerah (usklajevanje na začetku leta 2021).

Po pozdravnem govoru je Primož Banovec (UL- vodilni partner) predstavil glavna dejstva projekta WACOM (glavni cilji, rezultati,). Poudaril je, da je bil projekt odobren za sofinanciranje v okviru podonavskega nadnacionalnega programa v okviru prednostne naloge 2 in posebnega cilja programa SO 2.4 Izboljšati pripravljenost za obvladovanje okoljskih tveganj. Delovne pakete s tehničnega področja so predstavili projektni partnerji, odgovorni za usklajevanje vsakega posameznega paketa, in sicer Robert Mikac (AZUR) - WP T1- Raziskava in definiranje skupne pripravljenosti in odziva, Primož Banovec (UL) - WP T2 – razvoj orodnega okvirja za skupno pripravljenost in odziv, Ambrož Božiček (HESS) - WP T3 – Preverjanje skupne pripravljenosti in odziva na pilotnih območjih, in Dušan Kostič (JCI) - WP T4 – Strategija za implementacijo koordinirane pripravljenosti in odziva.

Panelna razprava, ki je sledila uvedbi projekta in delovnih paketov, je bila osredotočena na tri glavna vprašanja: (i) mednarodno sodelovanje pri onesnaževanju nesreč in obvladovanju poplavne ogroženosti, (ii) medsektorsko sodelovanje pri onesnaževanju nesreč in obvladovanju poplavne ogroženosti ter (iii) potencialni vpliv projekta WACOM na čezmejno onesnaževanje zaradi nesreč in obvladovanju poplavne ogroženosti. Panelisti so bili predstavniki različnih področij: za plovbo: Duška Kunštek (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - HR), za upravljanju voda: Mitja Bricelj (Ministrstvo za okolje in prostor- SI), za obvladovanje poplavne ogroženosti: Biljana Savić (JVP Srbijavode - RS), za civilno zaščito: Almir Beridan (Ministarstvo Varnost – BA) in za mednarodno področje: Adam Kovacs (ICPDR).

Sporočila panelne razprave je mogoče povzeti v treh glavnih točkah:

  1. Socialno dimenzijo projekta WACOM bi bilo treba obravnavati enako kot tehnično dimenzijo.
  2. Pomembno je vzpostaviti zaupanje znotraj različnih deležnikov in struktur, ki zajemajo upravljanje voda, obvladovanje poplavne ogroženosti, plovbo in civilno zaščito.
  3. Projekt WACOM mora zagotoviti, da bodo obstoječa prizadevanja, ki so bila že vložena pri razvoju Sava GIS in Sava FFWS (človek/denar/čas), nadgrajena preko časovnega okvira projekta (zagotoviti trajnost) in preko Savskega bazena (kot primer za druga porečja v Evropi).

Ob zaključku konference so bili udeleženci povabljeni, da spremljajo aktivnosti na projektu preko spleta, Facebooka in Twitterja ter da aktivno sodelujejo na načrtovanih delavnicah, usposabljanjih in dogodkih na nacionalni in regionalni ravni.

Več informacij o kick-off konferenci je na voljo na spletni strani WACOM DTP.

 

KONTAKTNA OSEBA