O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Kick-off konferencija WACOM projekta (16. oktobar 2020.)

završetak:  16.10.2020.početak:  16.10.2020.
mjesto događaja: 
Kick-off konferencija WACOM projekta, zbog krize uzrokovane Covid-19, održana je putem telekonferencije 16. oktobra 2020. godine s ciljem da šira javnost dobije osnovne informacije o projektu, Dunavskoj strategiji i Dunavskom transnacionalnom programu Interreg. Konferencija je okupila više od 70 učesnika iz ministarstava, uprava, agencija za vode, hidrometeoroloških zavoda, lokalnih vlasti, preduzeća i međunarodnih organizacija te projektnih partnera.

Konferencija je započela pozdravnim govorom Dragana Zeljka, sekretara Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, koji je naglasio važnost projekta za provođenje tri protokola Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save; Protokola o zaštiti od poplava (stupio na snagu 2015. godine), Protokola o sprečavanju zagađenja vode uzrokovanog plovidbom (stupio na snagu 2017. godine) i Protokola o vanrednim situacijama (usklađivanje početkom 2021. godine).
Nakon pozdravnog govora, Primož Banovec (UL - vodeći partner) predstavio je glavne činjenice o WACOM projektu (glavni ciljevi, rezultati, ishodi). Naglasio je da je projekt odobren za sufinansiranje od strane Dunavskog transnacionalnog programa u skladu s Prioritetom 2 i posebnim programskim prioritetnim ciljem SO 2.4. - poboljšanje spremnost za upravljanje okolišnim rizicima. Posebne tehničke radne pakete predstavili su projektni partneri odgovorni za koordinaciju svakog od njih, Robert Mikac (AZUR) - WP T1 - Istraživanje i definiranje zajedničke pripremljenosti i odgovora, Primož Banovec (UL) - WP T2 - Razvijanje alata za zajedničku pripremljenost i odgovor, Ambrož Božiček (HESS) - WP T3 - Provjera zajedničke pripremljenosti i reagiranja - pilot provođenje, i Dušan Kostić (JCI) - WP T4 - Strategija za provođenje koordinirane pripremljenosti i odgovora.
Panel rasprava koja je uslijedila nakon predstavljanja projekta i radnih paketa, bila je usredsređena na tri glavna pitanja: (i) međunarodnu saradnju u slučajnim zagađenjima i upravljanju poplavama, (ii) međusektorsku saradnju u slučajnim zagađenjima i upravljanju poplavama i (iii) potencijalni uticaj WACOM projekta na prekogranično zagađenje i upravljanje poplavama. Panelisti su bili predstavnici iz različitih područja: za plovidbu Duška Kunštek (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - HR), za upravljanje vodama Mitja Bricelj (Ministarstvo za zaštitu okoliša i prostorno planiranje - SI), za zaštitu od poplava Biljana Savić (JVP Srbijavode - RS), za civilnu zaštitu Almir Beridan (Ministarstvo sigurnosti - BA) i za međunarodno područje Adam Kovacs (ICPDR).
Panel rasprava mogla bi se sažeti u tri glavne poruke:
  1. Socijalnoj dimenziji WACOM projekta trebalo bi se baviti podjednako kao i tehničkoj dimenziji.
  2. Važno je uspostaviti povjerenje među različitim zainteresiranim stranama i strukturama koje pokrivaju upravljanje vodama, zaštitu od poplava, plovidbu i civilnu zaštitu.
  3. WACOM projekt trebao bi osigurati da se postojeći napori koji su već uloženi u razvoj Sava GIS-a i Sava FFWS (ljudski, novčani i vremenski) nadograđuju izvan vremenskog okvira projekta (osiguranje održivosti) i izvan sliva (kao primjer ostalim riječnim slivovima u Evropi).
Na kraju Kick-off konferencije učesnici su pozvani da prate aktivnosti projekta putem weba, Facebooka i Twittera, te aktivno učestvuju u planiranim radionicama, treninzima i događanjima na nacionalnom i regionalnom nivou.
Više informacija o Kick-off konferenciji dostupno je na web stranici WACOM DTP.
 

KONTAKT OSOBA