O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

WACOM- uvodni sestanek

konec:  21.07.2020.početak:  20.07.2020.
mesto dogajanja:  Savski bazen- via web
20. in 30. julija 2020 je bil preko spleta organiziran uvodni sestanek projektnih partnerjev projekta “Načrt upravljanje voda v Savskem bazenu v izrednih razmerah (WACOM)”, ki je bil potrjen za sofinanciranje v okviru 3. poziva , Interreg Donavskega transnacionalnega programa (DTP).

Glavni cilj projekta je zmanjšanje okoljskih tveganj povezanih z onesnaženjem zaradi nesreč in s poplavami s prekomejnim vplivom z izboljšanjem sodelovanja ključnih akterjev in razvojem skupnega operativnega sistema. Vodilni partner je Univerza v Ljubljani, ostali partnerji pa so institucije odgovorne za upravljanje voda, plovbo in civilno zaščito. Projekt se je uradno začel 1. julija 2020 in bo trajal 30 mesecev (do decembra 2022).
Na začetnem sestanku so projektni parnerji ponovno pregledali predvidene aktivnosti in delovne pakete, ki se nanašajo na pripravo in odgovore na nesreče, razvoja orodij za obvladovanje razmer, preverjanje delovanja sistema na pilotnih lokacijah in razvojem strategij za implementacijo aktivnosti v primeru nesreč v Savskem bazenu. Začetek projekta je pozdravil tudi g. Gustav Csomor, ki je zadolžen za projekt pri organu upravljanja pri DTP.
Več informacij o projektu in dnevni red sestanka se lahko prevzame spodaj, medtem ko bo v bližnji prihodnosti vzpostavljena spletna stran WACOM projekta v okviru spletne strani Donavskega transnacionalnega programa.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Dnevni red

Prevzemanje»

WACOM-Povzetek projekta

Koledar
forwardbackavgust 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja