Sklepi o podpori RIS in IT za plovbo po celinskih vodah

Decision 15/12 ​on Rules on harmonized RIS in the Sava River basin
Decision 16/11 on the Manual for the Radiotelephone service in the Sava River Basin