Skupna izjava o vodilnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v Donavskem bazenu