Заједничка изјава о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав