Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti v savskem bazenu

Ta del spletnega mesta Savske komisije je namenjen pripravi Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu (Sava FRMP) in postopku javnega posvetovanja o osnutku načrta. Glavni namen javnega posvetovanja je omogočiti članom javnosti, da posredujejo povratne informacije o načrtu, vključno s komentarji o posebnih določenih vprašanjih, ki jih je treba vključiti v dokument. Postopek se izvaja prek spleta z ustrezno stopnjo preglednosti, pri čemer bo na vsak predloženi pisni komentar uradno odgovoril udeleženec, ki sodeluje pri pripravi načrta. Aktualne različice dokumentov, ki so pomembni za izdelavo načrta, so na voljo za prenos, kar daje zainteresiranim stranem možnost, da predložijo konstruktivne komentarje v predvidenem obdobju posvetovanja.