План управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве

Овај део интернет странице Савске комисије посвећен је припреми Плана управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве (Sava FRMP), као и поступку јавних консултација о нацрту Плана. Основна сврха јавних консултација је да омогуће припадницима јавности да доставе повратне информације о Плану, укључујући коментаре у вези са конкретним питањима која треба да буду обухваћена документом. Поступак се спроводи путем интернета уз одговарајући ниво транспарентности, при чему ће на сваки достављени писани коментар бити званично одговорено од стране учесника у припреми Плана. Актуелне верзије докумената релевантних за израду Плана су доступне за преузимање, дајући могућност да заинтересоване стране доставе конструктивне коментаре у предвиђеном периоду консултација.