КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА

 

Консултације о нацрту Плана спроведене су од 31. октобра до 1. децембра 2018. године.


Укупно је примљено 160 коментара на нацрт Плана. Током процеса вредновања закључено је да је 61 коментар оправдан, а 99 од њих није прихваћено. Од 61 оправдане примедбе, за њих 45 је закључено да би требало исправити / побољшати у тексту нацрта Плана.

Цијели процес укључивања јавности у израду Плана је исцрпно описан у сљедећем документу:


Резиме поступка учешћа јавности у припреми нацрта Плана - енг

Резиме поступка учешћа јавности у припреми нацрта Плана - хрв

Kоначни нацрт Плана, са побољшањима направљеним на основу оправданих примедби, биће доступан за преузимање са ових страница.


Захваљујемо се свима који су учествовали у процесу консултација и на тај начин помогли
у стварању Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве!